Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Project đã và đang diễn ra

 
Lượt truy cập: 432543
Hiện có 18 khách online

Vboat Media

Giới thiệu Vboat Media

 

 

Cùng với Plan A Communications, Vboat Media là thành viên thứ  2 của Plan A Group.
 
 Các dịch vụ của Vboat Media:

 *  Thực hiện sách, tạp chí
  *  Hội nghị, hội thảo, diễn đàn về kinh doanh
  *  Kết nối cộng đồng doanh nghiệp

 

 
 
Plan A Group