Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Project đã và đang diễn ra

 
Lượt truy cập: 432556
Hiện có 31 khách online

Plan A Communications

Cà phê sáng thứ Bảy - Lần 3

Chủ để: Quản trị doanh nghiệp "Xưa và Nay"

Thông tin chung


 

- Ngày tổ chức  : 24/07/2010
- Thời gian  : 8:30 – 12:00
- Địa điểm  :KS Majestic
- Địa chỉ  :1 Đồng Khởi, Q.1
         - Tham dự : Hơn 30 người
 
* Diễn giả:  
- Ông Đỗ Hòa : Giám đốc Công ty IME Việt Nam
- Ông Đoàn Đình Quốc : Chủ tịch Công ty Cổ Phần Kiếng Đình Quốc
- Ông Nguyễn Văn Đạt : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty cổ phần phát triển Bất Động Sản Phát Đạt
 
* Một số hình ảnh chương trình:
 
 
 
* Xem lại các chương trình đã thực hiện:
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 01(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 02(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 04(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 05(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 06(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 07(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 08(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 09(xem chi tiet | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 10(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 11(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 12(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 13(xem chi tiết | Video Clip)
 

 

Plan A Communications