Hôm nay, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Project đã và đang diễn ra

 
Lượt truy cập: 432538
Hiện có 13 khách online

Plan A Communications

Cà phê sáng thứ Bảy - Lần 8

Chủ đề: "Quản trị Doanh nghiệp và Một số quan điểm mới"

Sau 07 chương trình diễn ra rất thành công trong năm 2010, YBA và Plan A Communications kính gửi đến các anh chị thông tin về chương trình Cà phê sáng thứ Bảy đầu tiên trong năm 2011 với chủ đề: “QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ QUAN ĐIỂM MỚI”. Chương trình Cà phê sáng thứ Bảy lần 8  đã diễn ra tại Regina Lounge – 84 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM vào sáng thứ Bảy 05/03/2011.
 


Với chủ đề này YBA và Plan A Communications muốn đem đến những chia sẻ và cập nhật những thông tin, quan điểm, kinh nghiệm mới về quản trị doanh nghiệp. Trong đó, có những chia sẻ cụ thể từ Công ty tư vấn GIBC và nhóm doanh nhân vừa tham dự chương trình đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp tại tại UCLA - Hoa Kỳ...Trong chương trình lần này có sự góp mặt và chia sẻ kinh nghiệm của các diễn giả như:

- Anh Trần Trung Nghĩa - COO – Công ty Tư vấn KD Hội nhập Toàn cầu GIBC
- Anh Trần Đức Huy - CEO – Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường
- Anh Chí Cường – CEO – Công ty Cổ phần Đại Đồng Tiến
 
* Thông tin chung:
 
- Ngày tổ chức  : 05/03/2011
 
- Thời gian  : 8:0 – 12:00
 
- Địa điểm  : Regina Coffee
 
- Địa chỉ: 84 Nguyễn Du, Q1
 
- Tham dự: 60 người


* Một số hình ảnh chương trình:
 
 
 
* Xem lại các chương trình đã thực hiện:
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 01(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 02(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 03(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 04(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 05(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 06(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 07(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 09(xem chi tiet | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 10(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 11(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 12(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 13(xem chi tiết | Video Clip)
 
 

 

 Plan A  Communications