Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Project đã và đang diễn ra

 
Lượt truy cập: 439319
Hiện có 1 khách online

Plan A Communications

Cà phê sáng thứ Bảy - Giới thiệu

Chương trình Cafe sáng thứ 7 là buổi Cafe sáng dành cho các doanh nhân/lãnh đạo doanh nghiệp, chủ yếu là hội viên của YBA, như một điểm hẹn để giao lưu, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau về quản trị doanh nghiệp.

- Được tổ chức vào sáng thứ Bảy cuối cùng hằng tháng.

- Chương trình đã bắt đầu từ tháng 5/2010 và kéo dài đến 8/2011.

- Đến nay đã diễn ra được một số chương trình(xem danh sách chi tiết bên dưới)

- Thành phần tổ chức:

+ Ban Truyền thông - YBA: Đơn vị tổ chức, chịu trách nhiệm về khách tham dự, hội viên

+ Plan A Communications: Đơn vị thực hiện, xây dựng, triển khai vận hành chương trình đảm bảo theo chất lượng, văn hoá và style và thiết kế cách chương trình chăm sóc hội viên. Ngoài ra, Plan A Communications sẽ chịu trách nhiệm về tài chính và khách tham dự.

 

 - Nhân sự chính:

+ Ông Đoàn Đình Quốc : Phó ban Truyền thông YBA, Trưởng ban tổ chức.

+ Bà Nguyễn Cẩm Lệ : Phó chánh văn phòng YBA, Phó trưởng ban tổ chức (phụ trách về tài chính và công tác hội viên).

+ Bà Phạm Hoa Lài :  Đại diện Plan A Communications, Phó ban tổ chức (phụ trách nội dung và triển khai chương trình).

 

* Xem lại các chương trình đã thực hiện:
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 01(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 02(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 03(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 04(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 05(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 06(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 07(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 08(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 09(xem chi tiet | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 10(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 11(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 12(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 13(xem chi tiết | Video Clip)

 

 

 

 

Plan A Communications