Hôm nay, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Project đã và đang diễn ra

 
Lượt truy cập: 428666
Hiện có 4 khách online

Plan A Communications

Cà phê sáng thứ Bảy - Lần 1

Chủ đề: Xây dựng công ty vui vẻ

Thông tin chung


 

- Ngày tổ chức    : 08/05/2010
- Thời gian      : 8:30 – 11:30
- Địa điểm      : F&B Villa
- Địa chỉ      : 79 Sương Nguyệt Ánh, Q.1
- Tham dự: Hơn 30 người
 

         * Diễn Giả:

- Đắc Khôi - Cố vấn chiến lược Công ty Xây dựng & Địa ốc Hòa Bình.

- Thông – Tổng Gíam Đốc Công ty Xây dựng & Thương mại TTT.
 
 

           * Một số hình ảnh chương trình:

Xem video clip

 

 
* Xem lại các chương trình đã thực hiện:
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 02(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 03(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 04(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 05(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 06(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 07(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 08(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 09(xem chi tiet | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 10(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 11(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 12(xem chi tiết | Video Clip)
* Cà phê sáng thứ Bảy - lần 13(xem chi tiết | Video Clip)
 
 

Plan A Communications